Club: FORUM Przestrzenie

>

FORUM Przestrzenie

Marii Konopnickiej 28, Kraków, Poland

Phone: +48 888 715 905
About club:
Web: http://www.forumprzestrzenie.c
om/
Parties total: 97
Visitors total: 14454
Men total: 5954 (41%)
Women total: 8500 (59%)