Party: İSLAM HUKUKU-İNSAN

> >

Party: İSLAM HUKUKU-İNSAN

Programın İçeriği: -İslam hukuk literatürünün araştırılması
-İslam hukukunun asıl kaynakları
-İslam hukuk prensipleri
-Hz. Peygamber Dönemi İslam Hukuk kaynakları
-İslam Aile Hukuku
-İslam Hukuku ve Modern Hukuk
-Oryantalistlerin İslam Hukuku'na yaklaşımları
-İslamda İnsan Hakları

Katılım sayısı: 10-15 Kişi

Programın süresi: 10 Hafta

Haftalık ders süresi: Haftada 2 saat

Invited: Aynur Kuru, Aykut Tanın, Mehmet Işık