Party: İSLAM TARİHİ OKUMALARI

> >

Party: İSLAM TARİHİ OKUMALARI

Programın İçeriği:
-Hz. Muhammed öncesi Cahiliye Dönemi
-Hz. Muhammed Dönemi
-Dört Halife Dönemi
-Emeviler
-Abbasiler
-Endülüs Emevileri
-Gazneliler
-Selçuklular
-Osmanlılar

Katılım Sayısı:10-15 Kişi

Programın Süresi: 10 hafta

Haftalık Ders Süresi:haftada 2 saat

Invited: Ibrahim Polat, Ahmet Demirel, Yiğit Efe Yaylı, Mehmet Işık