Party: SİYASET FELSEFESİ OKUMALARI

> >

Party: SİYASET FELSEFESİ OKUMALARI

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

-Siyaset Felsefesi-Temel Kavramlar
-Eflatun
-Aristoteles
-Makyavel
-Hobbes
-Locke
-Rousseau
-Kant
-Carl Schimitt

Katılım Sayısı: 10-15 Kişi

Program süresi: 10 Hafta

Haftalık ders süresi:Haftada 2 saat

Invited: Abdullah Karayalçin, Selda Şahin, Esin Kızılay, Yiğit Efe Yaylı