Party: TÜRK MODERNLEŞMESİ OKUMALARI

> >

Party: TÜRK MODERNLEŞMESİ OKUMALARI

PROGRAM İÇERİĞİ:

-Aydınlatma
-18-19. yy. Osmanlı Tarihi
-Modernleşme
-Modernleşme mi Milliyetçilik mi?
-Türk Modernleşmesi ve Milliyetçilik
-Türk modernleşmesi ve Din
-Türk modernleşmesi ve İktidar-Siyaset
-Türk modernleşmesi ve Edebiyat

Katılım sayısı:10-15 Kişi

Program süresi: 10 hafta

Haftalık Ders Süresi: haftada 2 saat